۱۳ آبان، ۱۳۸۸

دانشگاه آزاد اهواز تعطيل شد‌

ه دليل برخي از تشنج‌هاي عصر امروز ميان دانشجويان موسوم به طيف سبز و تشكل‌هاي ارزشي دانشگاه آزاد اهواز، اين دانشگاه در اقدامي دور از انتظار به صورت غير منتظره تعطيل شد.

دانشگاه آزاد اهواز كه از عصر امروز صحنه مشاجرات و درگيري‌هاي دانشجويان موسوم به طيف سبز و تشكل‌هاي ارزشي بوده است در اقدامي دور از انتظار و غير منتظره كلاس‌هاي درس اين دانشگاه تعطيل شد.

وجه تعجب‌آور اين موضوع آن است كه دانشجويان تشكل‌هاي سياسي اين دانشگاه در اقدامي آرام با قرائت بيانيه روز 13 آبان به تجمع خود پايان داده بودند و برخي نيز در كلاس‌هاي درس حاضر شده بودند كه با حضور برخي از اعضاي واحد اداري اين دانشگاه به اساتيد اعلام شد كه دانشگاه تعطيل است و كلاس‌هاي خود را بايد تعطيل كنند.

اين درحاليست كه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اهواز تعطيلي اين دانشگاه را تكذيب مي‌كند و ادعا مي‌كند كه اساتيد از حضور در كلاس‌ها خودداري كرده‌اند.

در حال حاضر دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز در حال خروج از دانشگاه هستند و اين امر موجب شده است تا در درب خروجي اين دانشگاه تجمع 2 هزار نفري تشكيل شود كه به دليل محدوديت وسائل نقيله تجمع دانشجويان در درب خروجي موجب ترافيك شديد و بند آمدن خيابان شده است.

گفتني است اين تشنجات در دانشگاه آزاد اهواز از عصر امروز با تجمع غيرقانوني و بدون مجوز دانشجويان طيف موسوم به سبز آغاز شد كه با اين روند دانشجويان تشكل‌هاي سياسي اين دانشگاه نيز تجمع خود را آغاز كردند و پلاكادرها و تراكت‌هاي خود را نصب كردند.

گفتني است در بهترين شرايط دانشجويان طيف سبز1000 نفر و در برخي شرايط نيز به 3000 نفر مي‌رسيدند.

0 comments:

ارسال یک نظر