۲۸ آبان، ۱۳۸۸

یک لب تاپ اتمی در ایران ربوده شد و یا به سرقت داده شد؟

در کنار مذاکرات معوق مانده اتمی ایران و آژانس انرژِی اتمی و گروه 1+5 و بویژه پس از انتشار گزارش جدید آژانس و انتشار خبرهائی درباره احتمال تشدید تحریم ها و حتی حمله نظامی به ایران، یک جنگ روانی – اتمی آغاز شده است.
در گزارش جدید آژانس اتمی قید شده که بازرسان این سازمان اجازه پیدا نکرده اند از قسمت های مختلف سایت اتمی قم بازدید کنند، احتمال وجود تاسیسات اتمی مخفی دیگری درایران وجود دارد و ضمنا به سئوالاتی درباره آزمایش یک کلاهک کوچک اتمی در ایران پاسخ داده نشده است.
درکنار اخبار مربوط به دیدار اطلاعاتی امریکا، اسرائیل، مصر و اردن، در پایتخت کشور پادشاهی اردن که سران عربستان سعودی نیز درجریان آن قرار گرفتند، سفر ناگهانی و کوتاه نخست وزیر اسرائیل به امریکا و سپس فرانسه که در آنها با اوباما و سرکوزی دیدار و مذاکرات محرمانه صورت گرفت و خبرهای دیگری در همین رابطه، اکنون نشانه های یک جنگ روانی نیز مشهود است.
بموجب این نشانه ها، اسرائیل خبر از ماکت های مصنوعی اتمی در نقاط مختلف ایران داده است که به نوشته سایت اسرائیلی "دبکا" هدف از برپائی آنها گمراه سازی هواپیماهای مهاجم و اهداف موشکی است.
در ایران نیز این جنگ روانی به نوعی پاسخ داده شده است. از جمله، روز گذشته ناگهان بصورت بسیار کوتاه خبری روی برخی سایت های غیر رسمی و وابسته به حاکمیت انتشار یافت مبنی بر ناپدید شدن یک "لب تاپ" اتمی در ایران. بموجب این خبر، گویا این لب تاپ حاوی مطالب سری اتمی ایران است و سرویس های اطلاعاتی غرب موفق به سرقت آن شده اند!
باز هم، طبق این خبر، لب تاپ مذکور در اختیار یکی از دانشمندان اتمی ایران بوده و سرقت در تهران انجام شده است.

این خبر هم می تواند واقعیت داشته باشد و هم می تواند بخشی از جنگ روانی روزهای اخیر باشد که این بار ایران مبتکر آن شده است. یعنی لب تاپی را برای گمراه سازی، با اطلاعات گمراه کننده، خود به سرقت داده باشد!

در روزهای آینده آشکار خواهد شد که یک جاسوسی بزرگ اتمی در ایران صورت گرفته و یا یک بازی اطلاعاتی برای تکمیل جنگ روانی!

0 comments:

ارسال یک نظر