۲۵ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی :حضور رضا شاه در آزمایشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1314


Photo544_1.jpg0 comments:

ارسال یک نظر