۱۱ آبان، ۱۳۸۸

فيلم :تظاهرات و اعتصاب غذا در دانشگاه شریف ، امروز دوشنبه 11 آبان


http://www.youtube.com/watch?v=VCkz3iQnuDw
http://www.youtube.com/watch?v=KNnxBt4krPA


0 comments:

ارسال یک نظر