۱۸ آبان، ۱۳۸۸

سوييس به عنوان پاكترين كشور جهان شناخته شد

دانشگاهها و مراکز آزمايشگاهي متعددي در سراسر دنيا، اقدامات و بررسيهاي گوناگوني را در درجه بندي کردن کشورها در رمينه بهداشت و رعايت استانداردهاي محيط زيست انجام داده اند.

به گزارش «شهر» به نقل از رويترز،در اين بررسيها که بر اساس 25 شاخصه اصلي همچون هوا، کيفيت آب، تنوع زيستي و موارد ديگر پايه ريزي شده اند، تا کنون در مورد 140کشور جهان مورد بررسي قرار گرفته اند.
براساس اين گزارش سوييسيها با برخورداري از هشت فاکتور يا معيار مورد نظر در معرفي محيط زيست پاک، همچون بهسازي کيفيت آب و بهداشت جنگل با کسب تمام امتيازات در رده نخست قرار گرفته اند.

برخورداري از مناظري کوهستاني، دارا بودن سرزمينهايي حاصلخيز به نحوي که در هر مرغزار يا زمين دست نخوردهاي ميتوان اقسام فعاليتهاي کشاورزي را تجربه کرد، باعث شده تا اميد به زندگي ساکنان اين کشور به صورت ميانگين به 81سال برسد.

0 comments:

ارسال یک نظر