۲۶ آبان، ۱۳۸۸

به پرونده متجاوزان قاطعانه رسيدگي شود
رئيس قوه قضاييه، در پي انتشار خبر آزاد شدن پنج متجاوز سابقه دار پس از انتقال به دادسرا در يکي از محلات جنوب تهران (در برخي از رسانه ها) در جلسه اي با حضور قضات مربوط،شخصا چگونگي رسيدگي به پرونده اين افراد را بررسي کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه ، آيت الله آملي لاريجاني غروب دوشنبه با اطلاع از خبر آزاد شدن پنج متجاوز سابقه دار از سوي مرجع قضايي ، رئيس کل دادگستري استان تهران را مامور بررسي فوري موضوع کرد .
بنابر اين گزارش در ادامه بررسي موضوع در نخستين ساعات اداري امروز در جلسه اي که با حضور رئيس کل دادگستري استان تهران و قضات دادگاه کيفري استان و قضات بخش مربوط در حضور رئيس قوه قضاييه تشکيل شد، سير رسيدگي پرونده به اطلاع آيت الله آملي لاريجاني رسيد و مشخص شد ماجرا آنگونه که رسانه اي شده است مربوط به روز جمعه نبوده بلکه مربوط به 2 آبان امسال (سه هفته قبل) است که روز گذشته بازتاب رسانه اي داشته است و هيچ يکي از متهمان نيز سابقه دار نبوده و همه آنان نيزدر بازداشت نبوده اند که آزاد شده باشند، بنابراين خبر به آن نحو که منتشر شد تکذيب مي شود البته در مراحل رسيدگي به لحاظ نبود صدور قرار تامين مناسب از سوي يکي از قضات و تخلف از قوانين آئين دادرسي کيفري در خصوص اخذ تامين مناسب براي اتهامات مهم، اين قاضي مورد مواخذه قرار گرفت.
بنابراين گزارش، رئيس قوه قضاييه با پراهميت خواندن و خطير دانستن قضاوت در همه موضوعات خصوصا در موضوعاتي چون تجاوز به عنف و آدم ربايي ، بر لزوم قاطعيت و سرعت و دقت در رسيدگي به اين قبيل پرونده ها تاکيد کرد و نظارت بيشتر رئيس کل دادگستري استان تهران بر نحوه رسيدگي به اينگونه پرونده ها که احساسات و عواطف مردم را جريحه دار مي کند ،خواستار شد.
در پايان جلسه رئيس قوه قضاييه با تقدير از نقش ارزنده مطبوعات و خبرگزاريها در اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي گفت: بيان برخي مطالب ناقص و غير مستند پرونده هاي قضايي موجب فضا سازي موهوم و ناامني در جامعه مي شود که با رسالت عظيم صاحبان قلم منافات دارد .

0 comments:

ارسال یک نظر