۱۸ آبان، ۱۳۸۸

روش نوین برای عبور از محدودیت هابرای خیلی از ما آزادی بیان و عقیده و اطلاعات یک اصل غیرقابل انکار است. اما حتمن می‌دانید برای کودتاچیان و عموفیلترچی اینگونه نیست. آنها مثل جادوگران پیر که از آب زلال می‌ترسند از آزادی اطلاعات و روزنامه‌های آزاد هراس دارند. حکایت جن و بسم‌الله، داستان زندگی آقایان است و آزادی. که اگر این یکی باشد آنها نیستند و اگر می‌خواهند خود حکومت کنند باید با قطره‌چکان و رسالت و کیهان چیزهایی که مردم می‌توانند بدانند را به آنها بگويند.
با استفاده از روش زیر برای همیشه از زیر بار سانسور و فیلتر و فیل‌.تر و فیلترشکن و اولتراسرف و فری گیت و ... بیرون خواهید آمد.

 اول: به سایت AOL مراجعه کرده و یک حساب ای‌میل برای خود باز کنید

دوم: نرم‌افزار AOL 9.5 را دانلود کنید.
سوم: با کمک حساب ای‌میل خود در نرم‌افزار
AOL وارد شوید و از آنجا اینترنت گردی بدون سانسور را آغاز کنید.
چهارم: پس از طی مراحل فوق در حالیکه کف دست راستتان به سوی آسمان است می‌توانید انگشت وسط دست را بالا بیاورید و به عموفیلترچی سلام کنید.

0 comments:

ارسال یک نظر