۰۴ آذر، ۱۳۸۸

نگاه نافذ بانوی اول هند به میشل اوباما / عکس


 بانوان اول هند و امریکا 
نگاهی آرام، ژرف و شرقی بانوی اول هند به میشل اوباما
بانوان اول هند و امریکا


0 comments:

ارسال یک نظر