۲۶ آبان، ۱۳۸۸

فرماندار کرج دوهفته پس از انتصاب، رفت!

حکم سردار ابراهیم جباری برای فرمانداری کرج دوهفته بعد از صدور، لغو شد.
وزیر کشور طی حکمی عیسی فرهادی معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی را به سمت فرمانداری کرج منصوب کرد.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی وزیر کشور عیسی فرهادی به عنوان معاون استانداری تهران و فرماندار ویژه کرج منصوب کرد.
عیسی فرهادی مدتی سرپرستی استانداری خراسان جنوبی را بر عهده داشت .

0 comments:

ارسال یک نظر