۰۱ آذر، ۱۳۸۸

دکتر پوراندرجانی روز پيش از مرگ به مجلس شورای اسلامی رفته بود

عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای خواستار رسيدگی به قتل پرشک بازداشتگاه کهريزک شده است. اين بيانيه تصريح کرده است که «بيم آن می رود دکتر رامين پوراندرجانی توسط مقامات حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسيده باشد.» در همين حال آگاهان حقوق بشر در ايران می گويند که اين حادثه نشان ميدهد پرونده کهريزک تا چه حدی از حساسيت برخوردار است که حتی کميته ويژه مجلس شورای اسلامی هم تاکنون موفق نشده است نتيجه تحقيقات خود را منتشر کند. بنابراين ماجرای مرگ پزشک وظيفه اين بازداشتگاه در واقع يک شاهد را از روند رسيدگی حذف کرده است. مرگ يک پزشک جوان در شرايط عادی هم می تواند پرسش برانگيز باشد اما اگر او افسر وظيفه بازداشتگاهی باشد که حتی مسئولان جمهوری اسلامی نيز از حوادث رخ داده در آن با عنوان جنايت قابل پيگيری ياد می کنند، در آن صورت شکل ماجرا تفاوت می کند و قانع کردن افکارعمومی دشوار می شود. دکتر رامين پوراندجانی هفته گذشته در استراحتگاه نيروی انتظامی در تهران درگذشت. اکنون فرمانده نيروی انتظامی می گويد که در کنار جسد اين پزشک جوان وصيت نامه ای يافت شده که ثابت می کند او از وحشت اين که ممکن بود در اثر کوتاهی در انجام وظيفه به زندان محکوم شود، خودکشی کرده است. اما وی تصريح کرده است که بايد در انتظار نتيجه نهايی کالبد شکافی بود. اظهارات فرمانده نيروی انتظامی با اظهارات چند روز پيش مادر رامين پوراندجانی تناقض دارد. مادر رامين گفته بود که چندين نوبت با پدر محسن روح الامينی دانشجويی که در کهريزک جان باخت، صحبت کرده و از او خواسته بود تا به پسرش کمک کند زيرا او برای پس گرفتن اظهارات خود در باره علت مرگ دانشجويان در کهريزک تحت فشار قرار گرفته بود. در همين حال پرويز سروری نماينده مجلس شورای اسلامی و رييس کميته بررسی وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات می گويد که قرار است که پزشکی قانونی در مورد مرگ اين پزشک به کميته ويؤه مجلس گزارش دهد. اين در حالی است که گفته شده است دکتر پوراندرجانی روز پيش از مرگ به مجلس شورای اسلامی رفته بود تا با نمايندگان در مورد وضعيت خود صحبت کند اما کسی حاضر نشده بود با او ديدار کند. مقامات انتظامی در حالی در مورد کوتاهی اين پزشک در معالجه بازداشت شدگان سخن می گويند که پيشتر اعتراف کرده بودند اين بازداشتگاه فاقد هر گونه امکانات بهداشتی بوده و به همين دليل سالها پيش تعطيل شده بود. به اين ترتيب می توان گفت که پرونده کهريزک همچنان قربانی می گيرد.

0 comments:

ارسال یک نظر