۱۹ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از حضور شاه شاهنشاهی در عربستان


sat4u team0 comments:

ارسال یک نظر