۱۹ آبان، ۱۳۸۸

چند مطلب دريافتی (از سوی منبع ديگری تائيد و يا تکذيب نشده اند)

*   اخیراطلاعیه های به نام مجاهدين خلق روی دیوارهای شهر و دانشگاه ها به چشم می خورد و آنچه نگران کننده است این است که این اطلاعیه ها و نوشته ها بر خلاف نوشته ها واطلاعیه های جنبش سبز خط خطی و کنده نمی شوند فکر می کنم رژیم برنامه دارد.می خواهند جنبش را به این گروه مرتبط کرده تا راحت تر مردم را سرکوب کنند.
*  به گفته یک کاپیتان شاغل در شرکت کشتیرانی ایران: با تحریم شرکتهای بیمه توسط انگلیس.شرکت کشیترانی ایران 2 ماه است که بدون بیمه کردن محموله ها را جابجا میکنند .وای به روزی که محموله آتش گرفته یا غرق شوند.

0 comments:

ارسال یک نظر