۲۹ آبان، ۱۳۸۸

بازداشت یک عضو دیگر ستاد حمایت از موسوی


به گزارش نوروز ، امیرعلی سلطان از اعضای ستاد 88 که در دفتر مرکزی ستاد فعال بود، دستگیر شد.

امیرعلی سلطان که از اعضای فعال ستاد 88 بود، روز گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد ، از وضعیت این عضو جوان ستاد88 خبری در دست نیست

0 comments:

ارسال یک نظر