۱۲ آبان، ۱۳۸۸

انصراف دکتر عبدالله یعنی قطعی شدن سقوط کرزای

دکتر عبدالله کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزای رئیس جمهور کنونی این کشور رقابت کند، روز گذشته با یک کروات سبز رنگ، در یک کنفرانس خبری حضور یافته و اعلام داشت که از شرکت در این مرحله از انتخابات انصراف داده است. او دلیل این انصراف را حضور عاملین کرزای در ستاد انتخابات و امکان تجدید تقلب های دور اول انتخابات اعلام داشت.

صرفنظر از واقعیاتی که در این گفته دکتر عبدالله وجود دارد، اعلام انصراف وی می تواند دلائل دیگری نیز داشته باشد. دلائلی که آینده سیاسی وی را تقویت می کند.

او با این استعفا عملا دیگر نه رقیب کرزای، بلکه رهبری اپوزیسیون دولت کرزای را برعهده گرفت. دولتی سراپا غرق در فساد مالی وسیاسی. عبدالله که بعید نیست برای اعلام این انصراف و گشایش درهای دیگری به روی خود، قبلا با مقامات امریکائی و دیگر کشورهائی که در چارچوب ناتو در افغانستان نیروی نظامی دارند همآهنگی کرده باشد، با این انصراف پایگاه مردمی خود را گسترش داد. او زمینه نقش آفرینی برای تشکیل یک دولت اتحاد ملی را فراهم ساخت. اتحادی که باید مذاکره با طالبان را نیز شامل شود و چنانچه این مذاکرات نتیجه بخش نبود، طرح تشکیل دولت پشتونستان به مرکزیت "وزیرستان" ( مرکب از بخش های پشتو نشین پاکستان و افغانستان) را پیش ببرد. او در زمانی اعلام انصراف کرد و انتخابات افغانستان را از اعتبار ساقط کرد که وضع دولت پاکستان نیز در ابهام است و معلوم نیست با قدرت طالبان در این کشور چه خواهد شد.

عبدالله، سالها در کنار احمدشاه مسعود در دره پنجشیر حضور داشته و بعد از ترور احمد شاه مسعود حداقل تاجیک ها او را جانشین وی می شناسند. او انصراف داد، تا کرزای سقوط کند! این خلاصه ترین نتیجه ایست که از اعلام انصراف او می توان گرفت. انصرافی که قطعا برای شخص احمدی نژاد و فرماندهان سپاه خوش آیند نبود زیرا تمام سرمایه تبلیغاتی و مالی خود را برای کرزای هزینه کرده و امیدداشتند که در دور دوم انتخابات موقعیت او تثبیت شود و بر سر کار بماند. انتظاری که حالا بشدت زیر علامت سئوال است. شاید کروات سبز رنگ دکتر عبدالله، نشانه ای بود به همین مسائل و ارتباط های دولت احمدی نژاد با کرزای و نشان دادن نوعی همسوئی با اپوزیسیون احمدی نژاد و نظامی های حامی او.

0 comments:

ارسال یک نظر