۱۲ آبان، ۱۳۸۸

اختلاف نظر دزدان دريائی

دزدان دريائی سوماليائی که يک زوج بريتانيائی را گروگان گرفته بودند، ظاهراً در اينکه با اين زوج چه بکنند اختلاف نظر دارند. راهزنانی که روز شنبه با خبرگزاريها صحبت کردند می گويند تعدادی از آنها خواستار دريافت باج هستند و تعدادی ديگر می گويند می خواهند اين دو تبعه بريتانيا را با چند زندانی مبادله کنند. پيشتر دزدان دريائی برای آزادی پائول و ريچال چندلر ٧ ميليون دلار مطالبه کرده بودند. اما وزارت امور خارجه بريتانيا با اين در خواست مخالفت کرد و گفت دولت بريتانيا به گروگان گيران باج نمی دهد. اين زوج بريتانيائی با قايق خود از شيسل به تانزانيا می رفتند که به دام راهزنان دريائی افتادند.

0 comments:

ارسال یک نظر