۱۸ آبان، ۱۳۸۸

سخنرانی صفار در رشت هم متشنج شد

پس از آنكه سخنرانی وزیر سابق ارشاد در دو دانشگاه به تشنج كشیده شد در دانشگاه گیلان نیز سرنوشت مشابهی برای وی رقم خورد.
وی كه در سخنرانی خود اظهارات قبلی مطرح شده در دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه تهران را تكرار می كرد با واكنش دانشجویان معترض مواجه شد.
به گزارش خبرگزاري حامي دولت "فارس" ، دانشجویان با شنیدن سخنان صفار هرندی شعار یا حسین میرحسین و دروغگو، دروغگو سر دادند.هرندی در پاسخ به آنان اظهار داشت كه اگر من دروغگو هستم پس چرا وزیر فرهنگ شما به خارج از كشور فرار كرده است.
وی افزود: اكنون اگر كسی به طور ناگهانی وارد جلسه شود متوجه می‌شود كه چه كسی خشونت‌طلب است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم گفت: آیا فریاد 13 میلیون نفر می‌تواند صدای 24 میلیون جمعیت را خاموش كند.در این هنگام دانشجویان طرفدار میرحسین موسوی شعار یاحسین، میرحسین را دوباره سر دادند.
در این هنگام طرفداران احمدی‌نژاد نیز فریاد برآوردند كه صفار دوستت داریم و هواداران موسوی نیز از صفار هرندی خواستند جلسه را ترك كند.
هرندی خطاب به هواداران موسوی گفت: به دعوت شما نیامدم كه با حرف شما بروم فضای این جلسه، فضای دریافت حرف حق است كه در همین لحظه دانشجویان هواداران موسوی سرود «یار دبستانی من» را سر دادند.
وزیر دولت نهم خاطرنشان كرد: این سرود توسط آقای جم با انگیزه ضدیت با آمریكا و شاه در اوایل انقلاب سروده شد كه جا دارد از این فرد تشكر شود.
دانشجویان معترض با شنیدن سخنان صفار هرندی دوباره شعار سر دادند كه «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم در پاسخ به شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران تصریح كرد: هر كس ایران را دوست دارد باید غزه و لبنان را دوست داشته باشد زیرا آنها هزاران كیلومتر آن طرف‌تر از مرزها ایستاده‌اند در غیر این صورت شما باید در مرزها می‌جنگیدید.
در همین لحظه دانشجویان شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر دیكتاتور را سر دادند.
مشخص نیست به رغم چند مورد تجربه سخنرانی صفار و علاقه شدید! برخی دانشجویان به وی و ایجاد التهاب، چرا این گونه جلسات به دفعات تكرار می شود!

0 comments:

ارسال یک نظر