۲۰ آبان، ۱۳۸۸

سايت منتسب به مشايي فيلتر شد

الف خبرداد: يك سايت خبري منتسب به دولت فيلتر شد.‌‌ ‌سايت <ثانيه> كــه قبلا بـا عنـوان ستـادهاي امتداد مهر منتسب به احمدي‌نژاد و مشايي فعاليت مي‌كــرد و در هفتــه‌هاي اخير، اين عنوان را به بنياد امتداد مهر تغيير داده بود فيلتر شد.‌ ‌‌ هنوز خبري از دليل فيلترشدن اين سايت منتشر نشده است