۰۶ آذر، ۱۳۸۸

تجاوز، بیشترین جرم علیه زنان در ایران

 تجاوز بیشترین جرم علیه زنان در ایران است که معمولا نیز چند متجاوز نسبت به یک زن وجود دارد. احمدی مقدم، فرمانده‌ی ناجا، با اعلام این مطلب در حاشیه‌ی همایش "پلیس، امنیت و چشم‌انداز 1404" افزود، برای حل این موضوع آگاهی زنان باید افزایش یابد. وی تسهیل اشتغال و ازدواج را عوامل دیگری خواند که می‌تواند تاثیر گذار باشد. او در این رابطه گفت که به این ترتیب نیازهای جنسی در قالب مشروع برطرف می‌شود و دیگر مشکل تجاوز نخواهیم داشت.

0 comments:

ارسال یک نظر