۱۵ آبان، ۱۳۸۸

تكذيب اخبار منتسب به حسين كروبي در رابطه با موسوي

حسين كروبي فرزند شيخ مهدي كروبي اخبار منتسب به وي را در رابطه با دليل عدم حضور مهندس موسوي در سالروز ۱۳ آبان را قويا تكذيب كرد . حسين كروبي در گفت و گو با تغيير ، تاكيد كرد كه هيچ گونه مصاحبه اي با خبرگزاري ايرنا نداشته و هيچ وقت ديگر نيز تصميم انجام مصاحبه با اينچنين خبرگزاري هايي كه هدفشان ترويج دروغ و فساد در جامعه است را ندارد . حسين كروبي همچنين اضافه كرد ، رسانه هاي كودتا كه از حضور عظيم جنبش سبز در سالروز ۱۳ آبان شوكه شده بودند و با رفتار ديكتاتوري و سركوب وحشيانه ملت سبز و همچنين ضرب و شتم جوانان ، بخصوص جوانان و دختران قصد كم رنگ كردن اين حضور گسترده را داشتند ، با درج و رواج اين دروغ پراكني ها بمانند سنت هميشگي شان قصد فريب افكار عمومي را دارند . ايشان اضافه كردند كه بزودي تكذيبيه گسترده اي در اين رابطه منتشر خواهند كرد .

0 comments:

ارسال یک نظر