۱۴ آبان، ۱۳۸۸

حمله نيروهای لباس شخصی به دانشجويان دانشگاه شيراز و ربودن تعدادی از دانشجويان

روز گذشته همزمان با تظاهرات دانشجويان دانشگاه شيراز به مناسبت ۱۳ آبان نيروهای لباس شخصی به دانشجويان حمله کرده و تعدادی از اين دانشجويان را ربودند.
به گزارش هرانا به نقل از خبرنامه اميرکبير دانشجويان دانشگاه شيراز همانند دانشجويان دانشگاه‌های ديگر کشور روز گذشته دست به تظاهرات زدند، اما نيروهای سپاهی و لباس شخصی به شدت به اين دانشجويان حمله ور شدند.
بازداشت دانشجويان دانشگاه شيراز در روز گذشته در حالی اتفاق افتاد که پيش از اين و در پس از انتخابات نيز صحنه مشابه حوادث روز گذشته اتفاق افتاده است.
در هفته پس از انتخابات و همزمان با اعتراضات دانشجويان دانشگاه شيراز نيروهای امنيتی به اين دانشگاه حمله کردند و تعداد زيادی از دانشجويان را بازداشت کردند. رئيس دانشگاه شيراز در آن زمان در اعتراض به اين مساله استعفا داد اما پس از چند روز و با آزادی دانشجويان استعفای خود را پس گرفت.
از وضعيت دانشجويان بازداشت شده در شيراز در ۱۳ آبان اطلاعی در دسترس نيست.

0 comments:

ارسال یک نظر