۱۵ آبان، ۱۳۸۸

سانحه قطار در کاخ سعدآباد

قطار تفریحی کاخ سعدآباد که بازدیدکنندگان این کاخ را جابجا می کند ظهر جمعه در حالیکه 27 بازدید کننده را جابجا می کرد دچار سانحه شد. به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه وقتی رخ داد که قطار مذکور در نزدیکی کاخ احمد شاه مشغول تردد بود. برخی از شاهدان عینی در گفتگو با خبرنگار مهر علت اصلی این حادثه را کار نکردن ترمز قطار عنوان کردند. در اثر این حادثه بیش از 10 نفر از بازدیدکنندگان دچار جراحت شده اند که حال سه نفر از آنها وخیم به نظر می رسد. همچنین این سانحه موجب تخریب چند تنه درخت محوطه کاخ سعدآباد شد. پیش از این برخی از کارشناسان گردشگری نسبت به ایمن نبودن این وسیله نقلیه هشدار داده بودند

0 comments:

ارسال یک نظر