۱۰ آبان، ۱۳۸۸

از کار برکناری مسعود کردپور


مسعود کردپور روزنامه نگار ومعلم با سابقه اموزش وپرورش از کار برکنار شد.
 به نقل از واحد اصناف مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسعود کردپور که قبل از این حکم نیز به تبعید و زندان محکوم شده بود برای بار سوم به اتهام انتقاد از سیاستهای دولت در قبال مناطق کردنشین در طی سالهای اخیر و به استناد حکم دادگاه انقلاب که وی را به یک سال زندان محکوم کرده بود برای بار سوم توسط شعبه سوم دادگا ه تجدید نظر  رسیدگی به تخلفات اداری به باز خرید خدمت (انفصال)  محکوم شد.
وی که حدود 22 سال سابقه تدریس در د بیرستان را دارد این حکم را ناعادلانه خواند و ان را مغایر قانون اساسی وسخنان مسئولین کشور که بارها اعلام کرده اند که در کشور ازادی وجود دارد و کسی به جرم انتقاد مجازات نخواهد شد دانست، وی  گفت که فعالیتهای حقوق بشری و اموزشی و آگاه کردن شهروندان وجوانان نه تنها جرم نیست بلکه کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند وی اعلام کرد که به این حکم اعتراض می کند و به فعالیتهای خود در راستای بهبود حقوق بشر در کردستان ادامه خواهد داد.

0 comments:

ارسال یک نظر