۱۴ آبان، ۱۳۸۸

قتل یک شهروند سردشتی بر اثر تیراندازی

روز گذشته یکی از اهالی روستای قله رشه شهر سردشت به نام قاله سور به بهانه داشتن کالای قاچاق هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد.
به نقل از آژانس خبری موکریان ، گفته می شود این شهروند که در بین روستای بیوران و قله رشه هدف قرار گرفته متأهل و دارای دو فرزند می باشد.

یادآور می گردد  نماینده شهر سردشت و پیرانشهردر مجلس که طبق اصل 84 قانون اساسی حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید تاکنون درباره این رویداد موضعی نگرفته است.

0 comments:

ارسال یک نظر