۱۴ آبان، ۱۳۸۸

تعداد دختران فراری اعلام شد

معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: «طی 3 ماهه اول سال جاری 120 دختر فراری به مراکز و خانه های سلامت سازمان بهزیستی ارجاع داده شده اند.«
به گفته وی این دختران در 37 خانه سلامت جای داده شده اند و خدمات مددکاری به آنان ارائه شده است.
همچنین آمارها حاکی از آنست که تعداد دختران فراری در فصول تابستان بیشتر می شود و بیشترین پذیرش این دختران در این فصل است.
این آمار تنها تعداد افرادی است که به مراکز بهزیستی ارجاع داده شده اند و با تعداد افرادی که به نیروی انتظامی ارجاع داده شده اند و یا هنوز به هیچ یک از مراکز دولتی معرفی نشده اند، این آمار افزایش خواهد یافت .

0 comments:

ارسال یک نظر