۰۴ آذر، ۱۳۸۸

عکس سربازی که از شدت خستگی چه کاری کرده.....
0 comments:

ارسال یک نظر