۱۹ آبان، ۱۳۸۸

محاکمه به جرم انتشار خبر حمله ماموران به کوی

مازیار خسروی سردبیر سایت «هم‌میهن» با شکایت دانشگاه تهران به اتهام انتشار خبر حمله یگان‌های ویژه و گروه‌های سازماندهی شده لباس شخصی‌ها که رهبر جمهوری اسلامی نیز آن راجنایت توصیف کرده، محاکمه می‌شود.

شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت اعلام کرده که مازیار خسروی سردبیر سایت هم‌میهن  با شکایت رحیم پیلوار به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه تهران و به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت کشور محاکمه می‌شود.

سردبیر سایت هم‌میهن پیشتر نیز به همین اتهام و شکایت در شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورد بازجویی قرار گرفته بود.

0 comments:

ارسال یک نظر