۳۰ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از تالار آیینه کاخ گلستان


تالار آیینه در دوره قاجار


1 comments:

freenewsagency در

در غرب تالار سلام و در بالای سردر ایوان سنگی سرسرای کاخ ، تالار کوچکی قرار دارد که به خاطر آیینه کاری های زیبای سقف آن به تالار آیینه مشهور است . ساخت این تالار هم زمان با تالار سلام و در حدود سال 1291 ه.ق آغاز شده و ظاهرا در سال 1299ه.ق به پایان رسیده است . این موضوع را از رقم و ماده تاریخ قصیده ای که در زیر مقرنس و آیینه کاری تالار به قلم نستعلیق درشت به خط میرزا ابوالفضل ساوجی نوشته شده است می توان متوجه شد . ماده تاریخ ساختمان در این بیت آمده است:
نامه رضوان کرد از شاخه طوبی و نوشت درّ دیهیم شهان بینم در موزه شاه 1299
روزنامه ایران در مورد این تالار چنین می نویسد : «در این باغ ، تالار آیینه گلستان واقع است که کلا از آیینه و چهار ستون دارد و تخت مرصع طلای مشهور به تخت طاووس در این تالار گذاشته شده و فقط این تالار در این قسمت عمارت از بناهای خاقان خلد آشتیان فتح علی شاه قاجار است لیکن بر خوبی و تزیین او در این زمان بسیار چیزها افزوده شده است که هیچ دخلی به سابق ندارد و در اعیاد بزرگ در این تالار روی تخت مرصع طاووس که از جواهر بسیار نفیسه زیاده مزین است جلوس می فرمایند.»

ارسال یک نظر