۱۹ آبان، ۱۳۸۸

ایجاد اشکال در آرشیو بخش عکس ها ی قدیمی و دیگر عکس ها

متاسفانه   تمام عکس ها موجود در سایت دچار مشکل شده و نهایت تلاش رو به عمل آوردیم تا بیشتر  عکس ها رو به حا لت  نمایش در آوریم

متاسفانه بعضی از عکس ها قابل بر گشت نبودند هم اکنون در حال بررسی چگونگی ایجاد این مشکل  هستیم

تشکر از همه ی شما دوستان سایت

0 comments:

ارسال یک نظر