۰۳ آذر، ۱۳۸۸

عکس نظارت فرمانده تایوانی بر نظم سربازان خود
0 comments:

ارسال یک نظر