۱۶ آبان، ۱۳۸۸

گردانهای سبزعلوی هم تشكیل می‌شود!

رئیس شاخه دانشجویی مجمع متخصصین از راه‌اندازی گردان‌های فرهنگی سبز علوی برای مقابله با مصادره كردن اعتقادات و دفاع از جنبش سبز علوی خبر داد.

امیرحسین نجم‌آبادی رئیس شاخه دانشجویی مجمع متخصصین ایران ضمن اعلام این خبر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: گردان‌های سبز علوی جنبه فرهنگی دارد و البته باید جنگ امروز را كه همان جنگ نرم است، پذیرفت و برای مقابل با آن وارد شد.

وی با بیان اینكه تاریخ نشان داده است كه دشمنان برای نفوذ به بدنه جنبش اسلام خواهی از نمادهای مسلمانان استفاده كرده‌اند، تصریح كرد: جنبش سبز علوی برای مقابله با سوء استفاده‌ها تشكیل شد كه این با استقبال دانشجویان همراه بود اما در شاخه دانشجوی مجمع متخصصین قرار شد این جنبش به صورت منظم و گردانی در سراسر كشور تشكیل شود.
نجم‌آبادی وظیفه گردان‌های سبز علوی را شفاف‌سازی برای مردم دانست و افزود: گردان‌های سبز علوی شاخه دانشجویی در سراسر كشور از سوء استفاده‌های كه از رنگ سبز شده بود پرده برخواهد داشت.

0 comments:

ارسال یک نظر