۳۰ آبان، ۱۳۸۸

نجفي: اطلاعات احمدي‌نژاد از مسايل مترو ناقص است

ایلنا: عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: ‌وقتي اطلاعات احمدي‌نژاد از مسايل عمراني مترو ناقص است،‌ چطور مي‌خواهد در كشور متروداري كند؟

محمدعلي نجفي تاكيد كرد: ‌با توجه به قانون حمل‌ونقل ريلي مصوب سال 85 مجلس و قانون حمل‌‌ونقل عمومي كه در سال 86 به تصويب مجلس رسيد،‌مواضع احمدي‌نژاد درست پس از دو سال كه از تصويب اين لوايح مي‌گذرد، مغاير با قانون است.

او با بيان اينكه احمدي‌نژاد بايد توضيح دهد تا معلوم شود چه اتفاقي رخ داده كه مي‌خواهد برخلاف قانون عمل كندادامه داد: احمدي‌نژاد زماني شهردار تهران بوده پس جاي سوال است كه اطلاعات عجيب و غريبش از مسائل عمراني از جمله مترو چه سبقه‌اي دارد.

نجفي ادامه داد: احمدي‌نژاد اطلاعاتي در مورد هزينه احداث يك كيلومتر مترو در تهران ارايه داد كه متاسفانه تمام اين اطلاعات اشتباه و ناقص بود و هزينه احداث خط مترو براي هر كليومتر با تمام امكانات و لوازم جانبي رقمي حدود 40 تا 50 ميليارد تومان اعلام كرد.

به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با وجود اطلاعاتي كه در صدا و سيما ارايه شد،‌ مشخص است كه اطلاعاتي كه مشاوران احمدي‌نژاد به وي ارايه هي دهند نادرست بوده و به همين دليل طبيعي است كه احمدي‌نژاد در برنامه زنده‌ خبري به جمع‌بندي نادرستي رسيده و در ادامه تصميمات نادرستي هم اتخاذ مي‌كند.

او به بخش ديگري از اطلاعات نادرست احمدي‌نژاد و به دنبال آن اعمال سياست‌گذاري‌هاي نادرست در متروي تهران اشاره و تصريح كرد:‌اطلاعات احمدي‌نژاد در مورد مترو ناصحيح است چرا كه مگر ايشان نمي‌دانند مديريت مترو به دو بخش بهره‌برداري و ساخت تقسيم مي‌شوند و مشكلات فعلي به وجود آمده در مترو و به بخش بهره‌برداري برمي‌گردد كه اين چنين صحبت از تغيير مديريت‌ها مي‌كنند؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران افزود: اگر بنا است مديرعاملي عوض شود بايد ربيعي عوض شود نه محسن هاشمي، در عين حال كه هم‌اكنون عملكرد ربيعي و هم هاشمي مورد تاييد شورا بوده و بارها مورد ارزيابي قرار گرفته است و انصافا اين دو شركت كار خود را در قبال مردم خوب انجام داده‌اند.

او ادامه داد: ‌هيچ شائبه سياسي در مورد عملكرد مديريت اين دو شركت وجود ندارد و مجموعه آنچه كه توسط احمدي‌نژاد مطرح شده حاوي نكات نادرستي است كه بايد اصلاح شود تا اين تنش‌هاي ايجاد شده در رسانه ملي برطرف شود.
منبع: ایلنا

0 comments:

ارسال یک نظر