۰۵ آذر، ۱۳۸۸

عکس/ گردن زدن دسته جمعی گاوها

گردن زدن گاومیش ها در کنار معبد «گادهیمای» در جنوب کاتماندو، پایتخت نپال

0 comments:

ارسال یک نظر