۲۳ آبان، ۱۳۸۸

دادگاه صفایی‌فراهانی برگزار نشد

دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن صفایی‌فراهانی که قرار بود صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود به تعویق افتاد.
هوشنگ پوربابایی، وکیل صفایی فراهانی با اعلام این خبر گفت‌: بنابر ابلاغ وقت قبلی قرار بود صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات صفایی‌فراهانی رسیدگی شود.
وکیل صفایی فراهانی ادامه داد: صبح امروز در مقابل شعبه حاضر شدیم اما به دلایل نامعلوم موکلم را از زندان به دادگاه نیاوردند. به همین دلیل جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم به تعویق افتاد.
گفتنی است صفایی‌فراهانی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت بود که در جریان حوادث بعد از انتخابات دستگیر و چندین نوبت در جلسه دادگاه حاضر شد.
قرا بود در جلسه 26 مردادماه به اتهامات وی رسیدگی شود که به دلیل طولانی شدن آن جلسه، رسیدگی به اتهامات وی به جلسات بعدی موکول شد.
شایان ذکر است صفایی‌فراهانی بیش از 140 روز است که در زندان اوین به سر می‌برد.

0 comments:

ارسال یک نظر