۱۵ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی ازاستقبال امیرعباس هويدا (نخست وزیر) از صدام حسینsat4u team
0 comments:

ارسال یک نظر