۱۵ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی حضور محمدرضا پهلوی در کتابخانه تهران با حضور شاعرعزیز پروین اعتصامی


img98.com Image Upload Center1 comments:

............. در

اینجا کتابخانه دانشگاه تربیت معلم تهران.واقع در خ مفتح شماره 39.

ارسال یک نظر