۲۸ آبان، ۱۳۸۸

جوان متجاوز در بجنورد اعدام شد

پسري که با جعل عنوان مامور شرکت آب به زنان تعرض مي کرد در خراسان شمالي اعدام شد.
به گزارش ايسکانيوز ساعت 12 ظهر پانزدهم آبان سال گذشته به ماموران پليس بجنورد خبر رسيد پسري به يک خانه دستبرد زده و گريخته است. شاکي که يک زن جوان بود وقتي با ماموران رودررو شد، گفت؛ پسري که خود را مامور آب معرفي کرد به بهانه ثبت شماره کنتور وارد خانه ام شد. من تنها بودم و او با تهديد دست و دهانم را بست و به من تعرض و از اين صحنه فيلمبرداري کرد و سپس پول هايم را دزديد و گريخت.
پس از تشکيل پرونده شاکي براي چهره نگاري متهم به اداره آگاهي رفت. وي عکس هاي تبهکاران پيشينه دار را به دقت ديد اما مامور قلابي شناسايي نشد. سپس پليس تصوير چهره نگاري شده را در اختيار تمامي واحدهاي گشت قرار داد تا اينکه 30/9 بيست و دوم آبان همان سال دستبرد مشابهي در يکي ديگر از خانه هاي بجنورد شکل گرفت.
زن جوان به ماموران اظهار داشت؛ پسري در پوشش مامور آب وارد حياط خانه ما شد و گفت مي خواهد فشار آب گرم حمام را امتحان کند. او با همين ترفند به داخل ساختمان رفت و در حالي که خيال مي کرد تنها هستم با روسري ام دست و دهان مرا بست. همان موقع صداي گريه بچه ام بلند شد و مامور قلابي که ترسيده بود طلاهايم را به زمين انداخت و فرار کرد.
در ادامه تجسس ها فاش شد پسر 23 ساله يي به نام «رامين» با شگرد مشابه در شهر «اسفراين» چند زن را به تله انداخته است. به اين ترتيب متهم که 12 فقره پيشينه کيفري دارد و چهار ماه پيش از دستگيري با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده بود بار ديگر دستگير شد و به جنايت هايش اقرار کرد و به مرگ محکوم شد.
 در نهايت اين راي در شعبه 28 ديوان عالي کشور به تاييد رسيد و ديروز به اجرا درآمد.

0 comments:

ارسال یک نظر