۰۶ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی و زیبا از شاه عبدالعظیم

img98.com Image Upload Center


3 comments:

ناشناس در

نابود باد اين اسلام پليد که ريشه همه بدبختی های ايران است. تا زمانی که اسلام در ايران است بهتر از اين نخواهد شد. ما هيچ چاره ديگری نداريم مگر اينکه به دين خودمان دين زرتشت برگرديم که پايه اش بر راستی نهاده شده است. ما تا زرتشتی بوديم پيشرفت داشتيم. زمانی که پای اسلام پليد به اين سرزمين باز شد، بدبختی ما هم آغاز شد. دينی که به شما اجازه ميدهد دروغ بگوييد. اسمش را هم گذاشته اندتقيه. پايان کار اسلام در ايران نزديک است. آن موبدانی که در ايران خوابشان گرفته و جوانان را تشويق به برگشت به دين زرتشتی نمی کنند بدانند. اگر دست ازغفلت و سستی برندارند ، بايد در آينده جوابگو باشند. چگونه است که مسيحی ها، يهودی ها، هندوها و و دارند جوانان ايران را جذب دين خودشان می کنند و از شما هيچ خبری نيست.
اهورامزدا اين سرزمين را از دشمن، دروغ و خشکسالی نگاه دارد

دل ملت در

وای بر ملتی که با دروغ روزگار می گذرانند.
به گفتۀ زرتشت از سرزمینی که دروغ در آن حکمفرماست کوچ باید کرد.
اسلام دین دروغ و دروغگو پرور، ایران پاک ما را به سرزمین دیوهای آدم نما تبدیل کرد.این سرزمین خوبان با ورود اسلام تبدیل شد به پایگاه شیادانی که با ترویج خرافه پرستی و مرده پرستی توانستند قرنها حگومت کنند و از زنده و مردۀ بانیانشان با ایجاد امامزاده ها و پرستشگاه های گوناگون ثروت های هنگفت بدست بیاورند و با این ترفند به جهالت مردم دامن زده و می زنند که تنها راه بقای آنان همان جهالت مردم است. 

ahmad در

کامنت های بالا نوعی رجز خوانی دور از واقعیت است که گروهی به این شکل نفرت پراکنی می کنند. نشستند آن طرف و می گویند لنگش کن. البته من مانندآن کامنت نویس نیستم که به راحتی توهین به دین مردم یا هم میهنان زرتشتی کنم اماحال روز مردم ایران به خاطر وجود افرادی تمامیت خواه مانند این آقایان است که جز نفرت و کینه چیز دیگری از لابلای دین ها بیرون نمی کشند حال چه مسلمان باشند و چه زرتشتی و چه کسانی که باستانی گرا هستند. من به تاریخ کشورم افتخار می کنم اما آن را بدون ایراد نمی بینم و حقایق را وارونه نمی کنم که بر سر مردم کلاه گذاشته شود.به این آقا می گویم کتیبه داریوش شاه را بخوانیدآن جا که او در مورد سر کوب گیومته ماد و یارانش چه می نویسد. یا آن چه دردربار فباد و برخوردش با مانی نوشته شده است. کشتار مزدکیان در دربارانوشیروان چه ربطی به اسلام دارد. تاریخ انقراض ساسانیان را بخوانید. اگر کمترین تدبیر و کیاست دردربار یزدگرد بود و اگر منم منم های سرداران ماد پارت و پارس وجود نداشت آری شاید ورق به گونه دیگری بر می گشت. ضمن این که دین اسلام یک اندیشه است می تواند مانند مارکسیسم استالینیستی باشد و می تواند مانند آن چه آیت اله نایینی در دوران مشروطه نوشته رحمانی و دمکراتیک باشد. آیا ناخردی سلطان محمد خوارزم شاه در برابر مغول و 400 سال حکومت و ویرانگری یی که نتیجه این نابخردی بود کاری به اسلام داشت. آیا کشتن امیر کبیر و یا کودتای 28 مرداد و نهضت ملی کاری به اسلام داشت. آیا قرار دادهای ترکمنچای گلستانچای یا از دست دادن بحرین و هرات و...کاری به اسلام داشت.در بسیاری از این مواقع که کشور منفعل شده بود این اسلام بود که توده مردم رابسیج و تبدیل به ارتشیان حرفه ای کرد و کشور را به این نقطه رساند. بس است شما را به خد. این سوراخ دعا گم کردن ها و مانند کودکان با تحلیل های غیر علمی بغل دستی را مقصر جلوه دادن ها ما را به جایی نمی رساند. مشکل من و شما هستیم که همواره گفتیم مرغ یک پا دارد نق زدیم وقت حادثه هم فرار را بر قرار ترجیح دادیم.

ارسال یک نظر