۱۴ آبان، ۱۳۸۸

فرهاد پولادی، خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تهران دستگير شد

فرهاد پولادی، خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ايران، روز چهارشنبه همزمان با راه‌پيمايی ۱۳ آبان در تهران به دست نيروهای امنيتی ايران دستگير شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه نيروی امنيتی جمهوری اسلامی که دوتن از آنها يونيفورم و ديگری لباس شخصی به تن داشتند حدود ساعت ۱۰:۴۵ فرهاد پولادی را دستگير می‌کنند.

0 comments:

ارسال یک نظر