۱۶ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از حضور محمدرضا پهلوی در کنار شاعر عزیزملك الشعراي بهار
0 comments:

ارسال یک نظر