۱۴ آبان، ۱۳۸۸

فرمانده گفت بزنید! تعارف هم نکنید!

با بهاره هدایت دبیرکمیسیون دفتر تحکیم وحدت درمورد دستگیری های اخیر دانشجویی و همچنین راهپیمایی دانشجویان به مناسبت 13 آبان مصاحبه کرده ایم. او می گوید: "با گوش خودم شنیدم یکی از فرماندهان میدان وقتی گاردی ها حمله و با باتوم فقط تهدید می کردند، می گفت تعارف نکنید بزنیداینها را!"

خانم هدایت که از فعالین سرشناس دانشجویی است در مورد آغاز تظاهرات دیروز می گوید: "ساعت ۱۰ صبح جمعیتی حدود ۵ هزار نفر از درخیابان قدس دانشگاه تهران در حال تظاهرات بودند که جلوی آنها را می گیرند و جلوی درصف می کشند به نحوی که دانشجویان نمی توانند خارج شوند. این جمعیت به داخل دانشگاه برگشت و به سمت سردر دانشگاه تهران رفت حدود ده متری هم از در دانشگاه خارج شدند و تا چند ساعت همان جا شعار می دادند. همه سبز پوش بودندو شعارهای خیلی تندی هم داده شد. حدود پنجاه نفر بسیجی هم در ان اطراف بودند که شعارهای تحریک امیزی مانند مرگ برمنافق مطرح می کردند. آن هم در حالیکه دانشجویان شعار باکری و همت می دادندو عکس هایی از این شهدا را به دست داشتند. درداخل خیابان هم حراست دانشگاه تهران بود و پشت سرآنها هم گاردی ها حضور داشتند. بعد ماشین آبپاش آوردند که دانشجویان را تهدید و پراکنده کنند. درجلوی دانشگاه هم اتوبوس چیده بودندتا بین مردم و دانشجویان فاصله ایجاد کنند."

بهاره هدایت می افزاید: "دانشجویان قصد داشتندبه سمت سفارت سابق آمریکابروند، اما آنها خیابان طالقانی را به نیروهای خودشان اختصاص داده بودند واجازه نمی دادند مردم معترض به انجا بروند. یعنی نمی خواستند حالتی که در روز قدس ایجاد شد، به وجود آید. چون نمی توانستند پوشش خبری را به خاطر مخلوط بودن جمع فیلتر کنند؛در واقع می خواستند این دفعه کاملا تصویر هوادارانشان را به صورت منسجم نشان بدهند. در حالیکه در بسیاری از نقاط شهر از جمله میدان ولی عصرِ، میدان آرژانتین، در خود خیابان ولی عصر، خیابان مطهری و میدان هفت تیر که من حضور داشتم می شد حضور مردم را مشاهده کرد. البته اجازه نمی دادند مردم جمع شوندوبه محض اینکه تعداد تجمه کنندگان به بیش از پنجاه تن می رسید گاردی ها حمله می کردند وبه شدت تمام مردم را می زدند ومتفرق می کردند. بعد یک بخشی از آنها را به خیابان های فرعی هدایت می کردند، و در خیابان های فرعی گاردی ها به سمت مردم حمله می کردند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار می دادند. گاز فلفل و گاز اشک آور نیز به صورت فراوان مورد استفاده قرار گرفت."

هدایت درپاسخ به این سوال که آیا نیروهای ضدشورش وپلیس تصمیمی برای برخورد خشونت آمیز با مردم داشتند یا نه می گوید: "اصلا هیچ ابایی از ضرب و شتم مردم نداشتند. من با گوش خودم شنیدم یکی از فرماندهان میدان، وقتی گاردی ها حمله می کردند و درحمله فقط با باتوم تهدید می کردند و زیاد از باتوم استفاده نمی کردند، می گفت تعارف نکنید بزنید آنها را؛ و به همین ترتیب آنها را تشویق می کرد که مردم را کتک بزنند. آنهایی را هم که تنها گیر می اوردند به شدت کتک می زدند."

این فعال دانشجویی در خصوص شعارهای مطرح شده می گوید: "شعارهای دانشجویان با شعارهایی که بیرون داده می شد قابل مقایسه نبود. شعارهای تند بیرون از دانشگاه مثلا این بود که خامنه ای قاتل است ولایتش باطل است. اما در دانشگاه شعارهای تندی برعلیه مقامات عالی می دادند. من شنیده ام که در خیابان قدس صدای تیر هوایی آمده است. اما خودم نشنیدم.

وی درخصوص تعداد مردم نیز بر این نظراست که: "تعداد مردم بسیار زیاد بود، منتها اجازه تجمع به مردم نمی دانند. یعنی هر کسی را شما می دیدید فقط به قصد تجمع کردن آمده بود. می دیدم مردم مترصد این بودند که یک جمعی شکل بگیرد. مشخصا در ولی عصر همه مغازه ها را مجبور کرده بودند تعطیل کنند بنابراین احتمال اینکه مردم برای خرید آمده باشند منتفی بود کسانی که آمده بودند هدفمند برای خرید آمده بودند. هر کسی که رد می شد خبر از مسیری که طی کرده بود به افراد دیگر می داد. اخبار دهان به دهان می چرخید که وضعیت چطور است. همه می خواستند بدانند کجا می شود تجمع کرد وشعار داد. در تقاطع عباس آباد وبخارست یعنی جایی که دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه است، دانشجویان از داخل دانشگاه از بالای ساختمان ها شعار می دادند واز آن طرف مردم هم همراهی می کردند. خلاصه جمعیت بسیار زیاد بود."

هدایت می افزاید: "همه تلاش نیروهای پلیس این بود که تجمع مردم بزرگ نشود. داخل خیابان ولی عصر تا جایی که من دیدم، یعنی از حدود خیابان بهشتی تا میدان ولی عصر نیروهای گاردی مستقرشده بودند. آنجایی که نیروهای گاردی نبودند حضور مردم خیلی زیاد بود. اما اینکه تجمع بزرگی را بتوانند شکل بدهند من ندیدم. درضمن خبربرخورد با آقای کروبی خیلی پیچیده بود. یک خبری هم دهان به دهان می گشت که یکی دو نفرگلوله خورده اند. البته من خودم آن را ندیدم اماصحبت هایی بود که مردم بین خود رد وبدل می کردند. "

بهاره هدایت درخصوص دستگیری های 48 ساعته گذشته می گوید: "شب گذشته بعد از نیمه شب به خانه محمدهاشمی حمله کرده بودند. آنها گفته بودند حکم نشان بدهید. آنها حکم نداشتند ودر را شکستند ووارد خانه شدند بعد از یک ساعت. به او چشم بند ودستبند می زنند وشروع به تفتشیش خانه می کنند بدون اینکه او که صاحب لوازم بوده در جریان صورت جلسه حضور داشته باشد که کاملا خلاف قانون است. درنهایت بدون دستگیری رفتند. اما ظهر امروز به صورت معمولی مراجعه ومحمدهاشمی را بازداشت می کنند؛ او حدود شش هفت ساعت بازداشت بود کولی طی چند ساعت گذشته آزاد شده است. شب پیش نیز برای دستگیری میلاد اسدی، از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم رفته بودند که خانه نبوده؛ درضمن محمد صادقی و حسن اسدی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت را نیز دو شب پیش بازداشت کردند

0 comments:

ارسال یک نظر