۰۱ آذر، ۱۳۸۸

تحريمهای جديد حتی شامل ممنوعيت سفر دانشمندان و هنرمندان به اروپا خواهد شد

روزنامه کريستين ساينس مانيتور در گزارشی پيرامون مشکل هسته ای ايران می نويسد: «اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد اميدوارند تا پيش از سال نوِ مسيحی به توافقی با ايران در اين زمينه دست يابند؛ وگرنه ناچار خواهند شد تحريمهايی تازه ای را عليه ايران وضع کنند. اين روزنامه می افزايد: اعضای گروه موسوم به پنج بعلاوه يک گرچه چندان علاقه ای به وضع تحريمها ندارند؛ اما پاسخهای دريافتی از ايران؛ نوميدکننده بوده است. اين گروه پشت درهای بسته، گزينه های گوناگون پيامد پاسخ قطعی ايران را بررسی کرده اند. تحريمهای جديد حتا شامل ممنوعيت سفر دانشمندان و هنرمندان به اروپا خواهد شد. روزنامه نيويورک تايمز نيز در شماره امروز خود موضوع هسته ای ايران را در گزارشی با عنوان: «توقف گفتگوهای اتمی، سنگينی تحريمها» می نويسد: مقامات غربی بار ديگر تحريمهای تازه عليه ايران را به بحث گذاشتند؛ زيرا ايران از امضای پيش نويس پيمان اول اکتبر با نمايندگان آژانس خودداری می کند. اين در حالی ست که ايران به بازرسان آژانس اجازه بازديد از مراکز خود از جمله سامانه قم را داده است. گروه پنج بعلاوه يک هنوز اما خواهان ادامه گفتگوها با ايران برای برداشتن موانع و دستيابی به توافق شده است؛ زيرا البرداعی اميدوار به نظر مثبت تهران تاکيد کرده است که هنوز پاسخ نهايی ايران نرسيده است.

0 comments:

ارسال یک نظر