۱۱ آبان، ۱۳۸۸

جامعه اسلامي دانشگاه تربيت معلم سبزوار تعليق شد

مجتبی سعیدی، دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در حالی از به تعلیق درآمدن این تشکل در این دانشگاهشان خبر می دهد که مسئولین دانشگاه  تربیت معلم سبزوارهنوز دلیلی برای این تعلیق ذکر نکرده اند.
به نقل از فارس، مجتبي سعيدي با اعلام این خبر افزوده است: اساسنامه جديد جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار يك بار تدوين شده و به هيئت نظارت دانشگاه ارائه شده است كه به دليل ايراداتي مورد قبول هيئت نظارت دانشگاه قرار نگرفت.

وي با اشاره به اينكه هنوز جلسه بعدي هيئت نظارت براي بررسي اساسنامه جديد جامعه اسلامي دانشجويان مشخص نشده است و مسئولین از پاسخگویی سر باز می زنند، گفت: كار تدوين اساسنامه جدید جامعه اسلامي دانشجويان که بر اساس سلایق فردی تنظیم می شود تقريبا رو به پايان است.

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در پايان با اشاره به اينكه اين تشكل تا پيش از مشخص شدن اعضاي شوراي جديد فعاليت مي‌كرده،‌ تصريح كرد: دليل تعليق جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار از سوي هيئت نظارت ين دانشگاه مشخص نيست و اميدوارم با ارائه اساسنامه جديد و تائيد هيئت نظارت،  به هر حال اين تشكل بار ديگر فعاليت خود را از سر بگيرد.


0 comments:

ارسال یک نظر