۲۰ آبان، ۱۳۸۸

اتهام زیدآبادی: تلاش برای کاندیداتوری عبدالله نوری

خانواده احمد زیدآبادی دو روز پیش و بعد از موافقت قاضی پرونده شعبه 26 دادگاه انقلاب وثیقه او را تودیع کردند و انتظار می‌رفت طبق قوانین آزاد شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی می‌گوید: پس از تودیع وثیقه، قاضی پیرعباسی به رییس دفتر خود گفت که فعلا درخصوص آزادی زیدآبادی دست نگه دارید. این برخورد قاضی پیرعباسی بسیار عجیب است. چه معنایی دارد که ایشان پس از تودیع وثیقه چنین حرفی بزند؟ احمد تمام این پنج‌ماه به صورت غیرقانونی در زندان بوده است چرا که هرگز برایش قرار بازداشت صادر نشده و یک روز پس از بازداشت قرار وثیقه‌اش را امضا کرده است. حتی قاضی پرونده یک هفته پیش به وکیل زیدآبادی گفته است که ما می‌دانیم که براساس قرار وثیقه‌ای که در پرونده او هست باید تاکنون آزاد می‌شد، اما لطفا با ما همکاری کنید تا پس از محاکمه آزادش کنیم. این حرف‌های غیرحقوقی چه معنا و مبنایی دارد؟

همسر احمد زیدآبادی سپس درباره دادگاه همسرش که دو روز پیش برگزار شد، گفت: تبلیغ علیه نظام و تبانی در ایجاد اغتشاش اتهامات مطرح شده علیه وی بود. استناد آن‌ها برای اتهام تبانی در اغتشاش، تلاش زیدآبادی برای قانع کردن آقای عبدالله نوری به کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

0 comments:

ارسال یک نظر