۱۰ آبان، ۱۳۸۸

آزادی هنگامه شهیدی باوثیقه90میلیونی

هنگامه شهیدی یكی از متهمان حوادث اخیر روز یكشنبه از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهم را با پذیرش تودیع وثیقه به مبلغ نود میلیون تومان از زندان آزاد كرد.
اولین جلسه دادگاه متهم روز یكشنبه در همین شعبه برگزار شد كه بعد از قرائت كیفرخواست دادستان، متهم برای دفاع از خود از دادگاه تقاضای استمهال (مهلت) كه قاضی شعبه با تقاضای متهم موافقت كرد.
جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهم متعاقبا برگزار خواهد شد.


0 comments:

ارسال یک نظر