۱۳ آبان، ۱۳۸۸

بازداشت 5 تن از فعالین مدنی و دانشجویی

علی مشمولی ، نفیسه آزاد ، حجت شریفی ، وحیده مولوی  و محمد هاشمی از فعالین مدنی و دانشجویی بازداشت شد.
به نقل از خبرنامه اميرکبير مشمولی در جريان درگيريهای امروز در دانشگاه اصفهان بازداشت شده است ، درگيری های نيروهای سپاهی و انتظامی با دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان همچنان ادامه دارد
نفيسه زاع کهن روزنامه نگار و همسر او حجت شريفی عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت امروز بازداشت شدند ، حجت شريفی در حالی بازداشت شده است که از روز گذشته تاکنون ۲ تن ديگر از اعضای سازمان دانش آموختگان ايران حسن اسدی زيدآبادی و محمد صادقی نيز بازداشت شده اند
همچنين وحيده مولوی از اعضای گروه ميدان زنان نيز بازداشت شد ، مولوی در تظاهرات گسترده امروز در تهران بازداشت شده است
از سوی دیگر ، محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم امروز ساعت ۱ ظهر در منزل بازداشت شد. شب گذشته در ساعت ۲ بامداد نيروهای امنيتی به منزل محمد هاشمی رفته و با شکستن در بدون حکم قضائی اقدام به تفتيش منزل کرده و بعد از بازرسی منزل را ترک کردند. ظهر امروز ساعت ۱ مجددا مامورين به منزل هاشمی مراجعه کرده و وی را بازداشت کردند.

0 comments:

ارسال یک نظر