۱۵ آبان، ۱۳۸۸

انتقال 30 تن از زنان بازداشت‌شده اعتراضات ديروز به بند متادون

نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر ، روز گذشته و در جريان تظاهرات گسترده مردم تهران، شمار زيادي از افراد شركت‌كننده در اين تجمع دستگير شده و به زندان اوين منتقل شدند. طبق اخبار رسيده بازداشت‌شدگان براساس نهاد بازداشت كننده و نوع اتهام به بندهاي مختلف زندان اوين انتقال يافته‌اند. تعدادي از اين افراد نيز روز گذشته به بندهاي امنيتي منتقل شدند.
بند متادون،كه پيش از اين براي زندانيان معتاد استفاده مي‌شده است، در جريان اعتراضات گسترده مردمي در تهران پس از انتخابات، به محل نگهداري بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي خياباني مبدل شده است. اين سالن، بصورت يك سوئيت در بند زنان زندان اوين واقع شده است و زندانيان نگه‌داري شده در اين بند با ديگر زندانيان هيچ‌گونه ارتباطي نداشته و در حالت قرنطينه به سر مي‌برند.
پيش‌تر نيز تعدادي از فعالان سياسي بازداشت‌شده، مدتي را در اين بند نگهداري شدند.

0 comments:

ارسال یک نظر