۲۶ آبان، ۱۳۸۸

اخراج محترمانه 240 كارگر در قزوين

بر اساس تصميم كه به تازگي در استانداري قزوين اتخاذ شده است، تمامي 240 كار كه اين واحد توليد بايد در قالب تسويه حساب، معرفي بيمه بيكاري و يا بازنشستگي به همكاري خود با اين واحد توليدي پايان دهند.
كريمي دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با ايلنا، گفت: در استان قزوين ديگر كارخانه‌اي به نام گوشت زياران وجود ندارد،‌ زيرا به دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل شده است.
وي افزود: 240 كارگر در كارخانه گوشت زياران كه به كشتار گوشت دام و بسته‌بندي آن مشغول بودند كه پس از واگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي در 2 سال گذشته، مديريت جديد به جاي تهيه دام و كشتار آن، به كارهاي چون توزيع لوازم آرايشي بهداشتي پرداخت و در نتيجه باعث افزايش بدهيهاي كارخانه و تعطيلي آن شد.
وي افزود: به تازگي مالكيت اين كارخانه از بخش خصوصي سلب شده است اما چون سازمان خصوصي‌سازي به نمايندگي از دولت قادر به نگهداري كارخانه نيست،‌ قرار است تمامي كارگران مرخص شوند.
وي با يادآوري اينكه بيش از 80 درصد كارگران اين كارخانه بيش از 20 سال سابقه دارند گفت: از اين پس كارگران بايد در كنار دريافت مستمري بيمه بيكاري منتظر يافتن شغل جديد يا فدراسيون موعد بازنشستگي خود شوند.
وي تاكيد اين وضعيت در حالي است كه مديريت خصوصي برابر قانون متعهد شده بود حداقل تا 5 سال كارگران فعلي را حفظ كند.

0 comments:

ارسال یک نظر