۱۶ آبان، ۱۳۸۸

تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان با پلاکارد در مقابل دادگاه انقلاب

بنابه گزارشات رسیده از مقابل دادگاه انقلاب ده ها نفر از خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان از صبح امروز در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار آزادی فوری عزیزان خود هستند.
خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان حوالی ساعت 09:00 تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. تا ساعت 09:35  تعداد خانواده ها به بیش از 140 نفر تخمین زده می شد و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود.علاوه بر خانواده ها مردم برای حمایت از آنها به جمع خانواده ها می پیوندن.
 تعدادی از خانواده ها و بخصوص مادران با در دست داشتن دست نوشته هایی که بر آن نوشته شده:«خواهان آزادی فوری عزیزنمان هستیم» در مقابل دادگاه انقلاب ایستاده اند .تعداد زیادی از آنها هنوز از وضعیت و شرایط و محل نگهداری عزیزان خود بی خبر هستند .
 در بین دستگیر شدگان  تعداد زیادی از دختران و زنان جوانی که سنین آنها بین 20 تا 30 ساله هستند و خانواده های آنها از محل بازداشت و شرایط آنها هیچ خبری در دست ندارند و تا به حال با خانواده های خود تماسی نداشته اند.
خانواده ها از بی خبری عزیزانشان سخت خشمگین هستند و با تاکید بر این که ما به وعده ها توجهی نخواهیم کرد و عزیزانمان باید بی قید و شرط و فوری آزاد شوند.
نیروهای سرکوبگر انتظامی، لباس شخصی و حراست دادگاه انقلاب با مشاهدۀ پلاکاردها بسوی خانواده ها هجوم بردن و با برخورد وحشیانه و غیر انسانی و اهانت سعی داشتند که دست نوشته ها را از دست آنها بگیرند.دست نوشته در دست مادران است و آنها به نیروهای سرکوبگر اجازه چنین کاری را نمی دهند.نیروهای سرکوبگر وقتی که با خشم خانواده ها مواجه شدند سعی در آرام کردن خانواده ها و دادن وعده پرداختند.ولی خانواده می گفتند ما هیچ وعده ای را نمی پذیریم و باید عزیزانمان را آزاد کنید.

0 comments:

ارسال یک نظر