۰۱ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی و زیبا از میدان توپ خانه در سال 1329

میدان در زمان قاجاریه
وضعیت ساختمان های میدان در دوره قاجاریه

0 comments:

ارسال یک نظر