۲۰ آبان، ۱۳۸۸

توقف فعاليت سایت فراکسیون اقلیت

اعتماد: پايگاه خبري فراکسيون خط امام مجلس، از سه روز پيش تاکنون به روز نشده است. اين سايت فعال و پربيننده اصلاح طلبان که دوبار تاکنون فيلتر شده، توسط جمعي از خبرنگاران حرفه يي اصلاح طلب و با مديريت چند تن از نمايندگان عضو فراکسيون به فعاليت مشغول بوده و طي اين مدت بخشي از خلاء رسانه يي اصلاح طلبان را برطرف کرده بود. گفته مي شود مشکلات مالي و پرداخت نشدن دستمزد کارکنان به مدت چند ماه، دليل به روز نشدن پارلمان نيوز است.

0 comments:

ارسال یک نظر